Om oss

Nordic Evac Team er en frivillig humanitær organisasjon som ble stiftet 3 mars 2022. Organisasjonsnummer: 928 889 149. Vårt team består av frivillige fra helsevesenet, Forsvaret, katastrofeberedskap og andre frivillige. Vi skal være en organisasjon der alle som ønsker å bidra vil få mulighet til det.

Vi fokuserer nå på å avlaste og hjelpe Ukraina ambulansetjeneste i alle landets regioner med unntak av de okkuperte delene.

Våre frivillige deltar i ulike hjelpeprosjekt.

Our organization:

Nordic Evac Team is a voluntary humanitarian organization founded on 3 March 2022. Organisation number: 928 889 149. Our team consists of volunteers from the health service, the armed forces, disaster preparedness and other volunteers. We will be an organization where everyone who wants to contribute will have the opportunity to do so.

We are now focusing on relieving and helping Ukraine ambulance service in all the country’s regions with the exception of the occupied parts.

Our volunteers participate in various aid projects.

Vårt bidrag

Vårt ønske å håp er og bidra der behovet er størst, med fokus på de svakeste i samfunnet i en krigs og krise situasjon. Med deres hjelp, kan vi hjelpe andre.

Hvem er vi?

Hvem er vi?

Vi er en nystartet frivillig organisasjon med folk som har erfaring fra ambulansetjenesten, sykehus og forsvaret, der alle har en erfaring innenfor akuttmedisin i fredstid og trent for krigstid.

Hva ønsker vi?

Hva ønsker vi?

Vi ønsker å hjelpe der behovet er størst, med spesielt søkelys på de svakeste i samfunnet som lett faller utenfor i krigssituasjoner. Dette innebærer hjelp til skadde, sårede og syke som et hovedfokus.

Hvordan får vi det til?

Hvordan får vi det til?

Via innsamlende midler både fra private, bedrifter og offentlige organer. For å nå dette er en ambulanse viktig i første ledd, slik at vi kan bruke den i markedsføringen av oss som organisasjon, sammen med erfarent personell.

Hva vil vi?

Hva vil vi?

Første målet er å få en god start for organisasjonen og sivile i Ukraina. Målet er å hente skadde, sårede og syke ut av Ukraina og bringe de til Polen, eller andre land i Europa, slik at de får god og kvalifisert hjelp av helsevesenet. Ambulansen er første steg for å nå dette målet.

Hvorfor er vi viktigst?

Hvorfor er vi viktigst?

Den hjelpen dere gir oss vil føre til oppmerksomhet i Norden, noe som igjen vil føre til lettere tilgang på midler.

Vi gir et lite men viktig håp!

Vi gir et lite men viktig håp!

Det lille bidraget vi kan hjelpe til med gir et håp for de som har det vanskeligst, i en vanskelig situasjon.