Sponsor

Ønsker du å bli en av våre sponsorer så har vi laget et lite skriv til dere.

I lys av Ukraina
Den 24 februar 2022 satte Russland i gang angrepet på Ukraina. Dette har utløst en humanitær katastrofe der ca. 10 millioner er på flukt, ca. 4 millioner har flyktet til andre land ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Dette førte til at vi nå har startet en frivillig organisasjon der vi har som mål og hjelpe så mange som mulig i Ukraina.

Dette søker vi midler til:
I forbindelse med situasjonen i Ukraina og Europa ønsker vi å komme oss til Ukraina og hjelpe de svakeste som ikke har midler og ressurser til å komme seg ut.

Beskrivelse av oppdraget:

Vi ønsker å hjelpe de som har en funksjonshemning, ikke har foreldre, de som bor på institusjoner, med andre ord de svakeste, samt de skadde og sårede. Vi har skaffet oss de tillatelser vi trenger for å utføre dette oppdraget av Ukrainske myndigheter.

Kort beskrivelse av organisasjonen:
Nordic Evac Team er en frivillig humanitær organisasjon som ble stiftet 3 mars 2022. Vi består av tidligere ambulansesjåfører, sykepleiere, og andre med erfaring fra blant annet internasjonalt arbeid. Vi skal være en organisasjon der alle som ønsker å bidra vil få mulighet til det. De som ønsker å bli medlemmer hos oss vil bli opplært til den jobben de skal gjøre av oss. Vi stiller to krav til de som ønsker å bli med, villige til å lære og politiattest.

Hva er vår visjon?
Vi har et mål for fremtiden; hjelpe så mange som mulig. Uavhengig av religion, politisk ståsted og legning. Dessverre er det slik at det alltid er en katastrofe en eller annen plass i verden.

Dette vil dere få i retur:
Dere som velger å støtte oss vil få omtale av oss på vår nettside og sosiale medier som, Facebook, Instagram og de til enhver tid gjeldene plattformer vi er på. Dere vil bli oppdatert av oss under hele oppdraget. Den dagen oppdraget er over vil dere bli de første som for tilbud om et tilpasset foredrag om jobben vi har gjort til sterkt rabatterte priser.

Med vennlig hilsen

Alle oss i

Nordic Evac Team