Gøran Nilssen

Gøran har erfaring fra forsvaret og var der sanitetsbefal. Han har nesten 13 års erfaring fra ambulanse, samt erfaring fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og som yrkessjåfør