Et nummer i flyktningekøen

En liten flyktningjente på seks år er blitt registret som flykning på ett flyktningmottak i Polen.

Hjerteskjærende bilde av ei lita hånd med nummer på, denne jenta er nå i trygghet i Norge.

«Bilde sier mer enn 1000 ord»

Fremtiden tilhører barna, vi bare ivaretar den, for dem.